Informace k epidemiologické situaci na škole

Datum poslední aktualizace: 5. 1. 2021

4. 1. 2021 nastupují do školy 1. a 2. ročníky k prezenční formě vzdělávání. Vzhledem k nařízení vlády se 3. – 9. ročníky od 4. 1. 2021 budou vzdělávat distanční výukou on-line. Pro více informací pokračujte ve čtení kliknutím na Číst dál.

Sledujte proto kalendář na platformě Teams vzhledem k tvorbě rozvrhů distanční výuky. V pondělí 4. 1. 2021 online výuka probíhat nebude (budou zadávány samostatné práce) z důvodu předání potřebné techniky učitelům, která jim byla před svátky odebrána z důvodu migrace dat a kontroly zařízení. Distanční výuka 3.- 9. ročníků začíná v úterý 5. 1. 2021.

Pokud jste si nechali nějaké pomůcky ve škole, můžete si je vyzvednout po domluvě s danými pedagogy.

Co se týče objednávek obědů – Přihlášky a odhlášky je možno učinit do pondělí 4. 1. 2021 do 8.00 hod.

Pro žáky na distanční výuce zůstává možnost vyzvednout si oběd do jídlonosiče. Výdej z rampy u školní jídelny v čase od 12:00 hod. do 13:30 hod.

Školní družina bude fungovat od 6:00 do 17:00 hod. za stejných podmínek jako v listopadu a prosinci tzn. děti budou umístěné v rámci družiny ve svých kmenových třídách.

Sledujte všechny zprávy v Teams, na Facebooku školy a na webových stránkách školy.

Kontaktujte nás!

9 + 12 =

ZŠ a MŠ

Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Zábřeh, p. o.

IČO: 709 446 28
REDIZO: 600 144 968
DS: 599mgbj

Základní škola:
Horymírova 100, Ostrava 700 30

Mateřská škola:
Rezkova 14, Ostrava 700 30

Spolky rodičů

Spolek rodičů při ZŠ
IČO: 018 10 197
Horymírova 100,
700 30 Ostrava-Jih
spolek-zs@zshorymirova.cz

Spolek rodičů Pohádka
IČO: 265 97 110
Rezkova 2994/14,
700 30 Ostrava-Jih
spolek-pohadka@msrezkova.cz

Důležité odkazy

Ostrava logo
Ostrava Jih logo